Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Thị Như Quỳnh


08h30 ngày 08 Tháng 08 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Thị Như Quỳnh, Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình nano-ZIF-8 làm chất xúc tác cho phản ứng giữa Benzaldehyde và Ethyl cyanoacetate,  Ngành: Kỹ thuật hóa học. Mã số: 9520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook