Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Danh Huy


08h30 ngày 06 Tháng 08 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Danh Huy, Đề tài: Nghiên cứu hệ điều khiển ổ từ chủ động tích hợp trong hệ truyền động động cơ-bánh đà, Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216. Kính mời các đ/c quan tâm đến.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook