Lấy ý kiến khảo sát học phần kỳ 20182


THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN KHẢO SÁT HỌC PHẦN KỲ 2018.2


Xin chào các em,
Nhà trường đã triển khai việc lấy ý kiến đánh giá về công tác giảng dạy với các học phần khi kết thúc học kỳ. Kết quả thống kê khảo sát và các ý kiến đóng góp của các em đã được sử dụng một cách hiệu quả trong việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.
Phát huy tinh thần "Sinh viên Bách khoa là trung tâm và chủ thể trong các hoạt động", các em hãy dành một vài phút để đánh giá khách quan về chất lượng và hiệu quả của các lớp học phần đã tham dự trong học kỳ 2018.2 vừa qua. Mục tiêu của khảo sát là để đánh giá được một cách trung thực nhất về nghiệp vụ, thái độ, ý thức của giảng viên và các nội dung liên quan khác.
Tất cả các thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và Nhà trường mong muốn các em hãy xem việc được bày tỏ ý kiến thông qua khảo sát chính là quyền lợi của các em.
Để thực hiện khảo sát, các em hãy truy cập vào tài khoản cá nhân sinh viên (trên hệ thống SIS hoặc Cổng thông tin). Sau khi hoàn thành khảo sát các em có thể tiếp tục sử dụng các tác vụ khác liên quan tới tài khoản sinh viên.
Việc khảo sát sẽ kết thúc vào 17:00 ngày 25/7/2019.

Trân trọng thông báo!
Phòng Đào tạo

 

Chia sẻ bài viết lên facebook