Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Mùi


08h30 ngày 09 Tháng 08 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Mùi, Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số để khảo sát động lực học và tối ưu kết cấu điều hướng trong hệ thống cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động,  Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook