Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20182-B


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2018 2B ( xuất ngày 21.07.2019).
Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô).
Hạn nộp : trước ngày 26/07/2019
     
Mẫu chỉnh sửa thông tin cấp bằng tại đây                       
 
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Phòng Đào tạo


Chia sẻ bài viết lên facebook