Chương trình học bổng POSCO năm học 2018-2019


Căn cứ vào thông báo của Quỹ học bổng Posco TJ Park gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Posco năm học 2019-2020, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Posco như sau:

1. Diện được đăng ký xét học bổng:  Sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (không bao gồm sinh viên ngành Dệt may, Da giầy & Thời trang; Kinh tế &Quản lý và Ngoại ngữ).

Lưu ý: Sinh viên thuộc một trong các diện sau sẽ không được xét cấp học bổng: Sinh viên hệ liên thông (cử nhân lên kỹ sư, cao đẳng chuyển hệ); sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã được nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2019-2020.

2. Số lượng học bổng: Tổng số 10 suất, trị giá 1.000 USD/suất. Trong đó 05 suất cho sinh viên Viện Vật liệu và 05 suất cho các ngành khác.

3. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:

3.1. Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY trước ngày 11/08/2019.

3.2. Sau khi có kết quả sơ bộ, Nhà trường sẽ thông báo Danh sách những sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ bản cứng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook