Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-B (cấp sớm)Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2018 2B (đăng ký nhận bằng sớm)  tháng 07/2019
 
Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng  07/2019.
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây:
Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo Đại học ( nhà C1 phòng 202A ) bắt đầu từ ngày 08/08/2019 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 
Ghi chú:
-          Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân.
-          Sinh viên  phải làm thủ tục thanh toán ra trường trình, bản chính giấy thanh toán  và  phô tô giấy thanh toán nộp phòng ĐT  khi đến nhận bằng. Trường hợp không có bản  phô tô phải có giấy xác nhận của Viện đã hoàn thành thủ tục thanh toán..
-          Sau khi nhận Bằng, bảng điểm  tại phòng ĐT sinh viên đến các. Viện nhận hồ sơ gốc và nộp bản chính giấy thanh toán cho các Viện..
Từ tháng 1 /2020 sinh viên diện trên đến nhận bằng phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật.
Chia sẻ bài viết lên facebook