Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học của bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy thuận nghịch bơm–tuabin ns thấp - NCS Nguyễn Thị Nhớ


Ngày đăng: 14/08/2019
Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học của bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy thuận nghịch bơm–tuabin ns thấp
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nhớ
Tập thể hướng dẫn:
1.PGS.TS Trương Việt Anh – Đại học Bách Khoa
2. TS. Vũ Văn Trường – Đại học Phenikaa
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Luận án đã đưa ra được phương pháp tính toán dự báo các đặc tính năng lượng [cột nước (H), công suất (P) và hiệu suất (η)] trên cơ sở tính toán lý thuyết các thành phần cột nước lý thuyết, cột nước tổn thất của dòng chảy trong tổ máy thuận nghịch bơm tuabin ở cả hai chế độ bơm và tuabin. Phương pháp này có thể được áp dụng trong dự báo sơ bộ đặc tính của máy khi lựa chọn phương án thiết kế máy thuận nghịch bơm tuabin.
  2. Luận án đã xây dựng được mẫu cánh mới cho máy thuận nghịch bơm tuabin theo dạng một cung cong đối xứng, phù hợp với yêu cầu làm việc của máy thuận nghịch bơm tuabin trong cả hai chế độ bơm và tuabin.
  3. Đã đánh giá được sự ảnh hưởng của các thông số hình học quan trọng đối với bánh công tác thuận nghịch bơm tuabin, bao gồm: D; β1B; β2BZ.
  4. Đã áp dụng phương pháp phân tích mô phỏng số kết hợp với thực nghiệm để kiểm chứng phương pháp thiết kế cánh theo dạng một cung cong như đã đề xuất.
Nguyễn Thị Nhớ.rar Chia sẻ bài viết lên facebook