Chương trình học bổng tài năng và học bổng hỗ trợ học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa từ K60 đến K63


1. Học bổng tài năng:

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, Nhà trường sẽ lựa chọn những sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nhất để cấp học bổng tài năng (sinh viên không cần phải đăng ký). Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được xét học bổng tài năng:

 •   Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định xếp hạng trình độ năm học;
 •   Không có học phần điểm F tại thời điểm xét cấp học bổng;
 •   Điểm học tập trung bình tích lũy (CPA)  ≥ 3,2 và nằm trong số 1% sinh viên có điểm cao nhất theo nhóm ngành; 
 •   Điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥  80.

2. Học bổng hỗ trợ học tập (gồm đăng ký mới và đăng ký xét duy trì):

2.1. Điều kiện đăng ký mới:

Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện sau được đăng ký xét cấp học bổng HTHT:

 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định xếp hạng trình độ năm học;
 • Điểm học tập trung bình tích lũy (CPA) ≥ 2,0;   
 • Điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥ 80.

2.2. Điều kiện đăng ký xét duy trì: 

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét duy trì học bổng:

 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ Cận nghèo hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 • Có kết quả học tập trung bình tích lũy CPA như sau: Từ 2,0 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ nhất; Từ 2,25 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ hai; Từ 2,5 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ 3 trở đi;
 • Có điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥ 80.

2.3. Quy trình đăng ký học bổng (gồm đăng ký mới và đăng ký xét duy trì): 

Sinh viên đăng ký online và nộp hồ sơ (bản cứng) cho Nhà trường. Hồ sơ cần nộp gồm:

 • Đơn đăng ký xét cấp học bổng HTHT có xác nhận của UBND xã/phường nơi sinh viên cư trú ((sau khi đăng ký online xong, từ ngày 20/08/2019 hệ thống sẽ tự động gửi vào email cá nhân của sinh viên Đơn đăng ký để sinh viên in ra và xin xác nhận của chính quyền địa phương);
 • Bản sao CMND/CCCD (có công chứng);
 • Bản sao sổ Hộ khẩu (có công chứng);
 • Giấy tờ minh chứng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo/ cận nghèo năm 2019; hồ sơ bệnh án, thẻ xác nhận khuyết tật của bố/mẹ hoặc anh/chị/em ruột (nếu có); thẻ sinh viên của anh/chị/em ruột (nếu có);....

2.4. Hạn đăng ký online và nộp hồ sơ bản cứng: Trước 17h00 thứ 2, ngày 16/09/2019.

2.5. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên – Phòng 103 nhà C1 (bàn số 3, gặp cô Huyền).

Lưu ý: Hồ sơ minh chứng cần phải đầy đủ, rõ ràng, trung thực. Nếu hồ sơ đăng ký không trung thực sẽ không được xét cấp học bổng.

Chia sẻ bài viết lên facebook