Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Khánh Hòa


08h30 ngày 03 tháng 09 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Khánh Hòa, Ngành:  Kỹ thuật điện tử. Mã số: 9520203. Đề tài: Nghiên cứu phát triển các thuật toán ước lượng mặt phẳng và dẫn đường cho hệ thống thị giác Rô-bốt trong nhà. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook