Luận án tiến sĩ: Biến đổi Curvelet và hướng ứng dụng cho xử lý ảnh - NCS Đặng Phan Thu Hương


Ngày đăng: 20/08/2019
Tên luận án: Biến đổi Curvelet và hướng ứng dụng cho xử lý ảnh
Ngành: Kỹ thuật điện tử                                                                 Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Đặng Phan Thu Hương
Người hướng dẫn khoa học:                      1. PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh
                                                                        2. PGS. TS. Nguyễn Đức Minh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Mô hình hóa cấu trúc và ứng dụng biến đổi Curvelet nhằm tăng cường chất lượng ảnh với các đặc tính thị giác theo yêu cầu, đặc biệt mô hình hóa thông qua các điểm đột biến và hiệu ứng biên sườn trong ảnh và tiến hành khử nhiễu bằng biến đổi Curvelet kết hợp lọc khuếch tán phi tuyến.
  2. Đề xuất thuật toán chống rung ảnh 3D dựa trên biến đổi Curvelet đảm bảo cho ảnh không bị rung (mờ) bảo toàn các thuộc tính đầu vào của ảnh.
  3. Đề xuất phương pháp ước lượng bền vững tín hiệu nhiều chiều theo tiêu chí Minimax, xử lý ảnh võng mạc dựa trên biến đổi Curvelet kết hợp lọc khuếch tán phi tuyến và thuật toán tối ưu theo tiêu chí Minimax để nâng cao, cải thiện chất lượng ảnh.
  4. Đề xuất phương pháp khử nhiễu ảnh dựa trên biến đổi Curvelet kết hợp biểu đồ phân đoạn Histogram để có kết quả khử nhiễu tốt hơn đặc biệt đối với các ảnh có chứa các kỳ dị đường cong.
 Đặng Phan Thu Hương.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook