Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy


14h00 ngày 06 tháng 09 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngành:  Kỹ thuật môi trường. Mã số: 9520320. Đề tài:  Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi nano trong không khí. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook