Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn chương trình tài năng K64


Lịch phỏng vấn các chương trình Tài năng - K64
 
STT Chương trình Địa điểm Thời gian
1 Cơ điện tử Viện Cơ khí 305 C10 14h ngày 22/8
2 ĐTVT Viện ĐTVT 401 C9 8h00 ngày 23/8
3 Điện Viện Điện 323 C1 8h00 ngày 23/8
4 CNTT Viện CNTT 803 B1 9h00 ngày 23/8
5 Toán tin Viện Toán 107 D3 13h ngày 22/8
6 Hóa học Văn phòng Bộ môn Công nghệ Hóa dược và Bảo vệ thực vật.
Nhà C5 308 
8h30 ngày 23/8
7 Vật lý Chưa phỏng vấn – thông báo sau  

Danh sách sinh viên K64 vào vòng phỏng vấn chương trình tài năng xem tại đây Chia sẻ bài viết lên facebook