Thông báo mở lớp học Blended learning FL0400 và FL0500 kỳ 20191


Thông báo lịch học lớp Blended Learning FL0400, FL0500 kỳ 20191
Phòng Đào tạo và Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi Học thuật  thông báo lịch trình học tập của các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh theo hình thức Blended Learning (mã học phần FL0400, FL0500) ban ngày và buổi tối như sau:
  • Tham dự buổi hướng dẫn học online: sáng thứ bảy, ngày 7/9/2019. Thời gian và địa điểm chi tiết sẽ thông báo sau.
  • Tham dự buổi kiểm tra năng lực ngoại ngữ: ngày 14 và 15 tháng 9 tại C3B (theo dõi phân công lịch kiểm tra trên trang web https://cfl.edu.vn (Bắt buộc đối với các sinh viên chưa tham dự kỳ thi TOEIC nội bộ trong thời gian 2 tháng tính đến ngày 14.09.2019, Các sinh viên không tham dự kiểm tra năng lực sẽ bị hủy đăng ký gỡ tín chỉ)
  • Nhận thông tin tài khoản học online tại http://ctt-daotao.hust.edu.vn (trong mục thư báo)
  • Xem hướng dẫn làm bài và học online tại: http://hust.smartcom.vn/help/
  • Làm bài kiểm tra đầu vào tại website http://hust.smartcom.vn/
  • Tự học online các Unit 0, Unit 1: Từ 9-14/9/2019
  • Học chính thức trên lớp: Tuần 3 (bắt đầu từ 16/9/2019)
  • Thi kiểm tra cuối kỳ: Tuần 14 (30/11/2019-01/12/2019)
Sinh viên chú ý kiểm tra email của trường @sis.hust.edu.vn thường xuyên và theo dõi các thông báo cập nhật trên website https://cfl.edu.vn, fanpage của CLA: https://fb.com/cfl.edu.vn
1. Thông tin hỗ trợ lớp học online: Công ty Smartcom
2. Thông tin hỗ trợ lớp học chính thức: Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật CLA
Danh sách sinh viên không được đăng kí học để gỡ tín chỉ học kỳ 20191 do không đạt điểm chuyên cần các lớp FL0400 và FL0500 - học kỳ 20182 (link đính kèm).
Ghi chú: Các sinh viên không đảm bảo điểm chuyên cần học kỳ 20191 sẽ không được đăng ký học để gỡ tín chỉ học kỳ 20192.

Giới hạn tín chỉ đăng ký sẽ được cập nhật lúc 10h sáng và 22h00 hàng ngày. Sinh viên đăng ký vào các lớp này sẽ không thể xóa hoặc rút học phần.

Chia sẻ bài viết lên facebook