Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính online


Hiện tại Nhà trường triển khai hệ thống cung cấp giấy tờ trực tuyến cho sinh viên. 
- Bước 1: Chọn giấy tờ đăng ký http://ctsv.hust.edu.vn/#/giay-to/xin-cap-giay
- Bước 2: Theo dõi trạng thái xử lý giấy tờ trong hệ thống, lưu ý lời nhắn của Chuyên viên xử lý yêu cầu.
- Bước 3: Theo lịch hẹn ở hệ thống bạn lên phòng CTSV 103, 104 C1 để nhận giấy tờ.
 

 
Trong quá trình đăng ký giấy tờ trực tuyến nếu cần hỏi chi tiết sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ:
Chia sẻ bài viết lên facebook