Tổ chức học và kiểm tra lại nội quy, quy chế cho sinh viên khóa 64 (01 đợt duy nhất)


Với mục đích truyền đạt cho sinh viên khóa 64 nội quy, quy chế của Nhà trường giúp các bạn hiểu rõ và nắm vững để thuận tiện trong quá trình học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại Trường. Trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Nhà trường đã tổ chức cho các bạn học và làm bài kiểm tra. Nhiều bạn sinh viên đã học và làm bài rất tốt, tuy nhiên một số bạn chưa thực sự quan tâm học tập, không nắm rõ các nội quy, quy chế của nhà trường vì vậy đã không hoàn thành được bài kiểm tra.
Để giúp các bạn học lại và hoàn thành nội dung kiểm tra, phòng Công tác Sinh viên tổ chức buổi học lại “Nội quy, quy chế của Nhà trường” cho những bạn sinh viên chưa làm bài kiểm tra và chưa qua bài kiểm tra.
  • Thời gian: thứ 7 ngày 14/9/2019 Kíp 1: sáng từ 7h30 - 11h30; Kíp 2: chiều từ 13h30 - 17h30
  • Địa diểm: Hội trường C2
Lịch kiểm tra lại vào ngày 15/9/2019 thời gian cụ thể sẽ thông báo vào sổ tay CTSV
Chia sẻ bài viết lên facebook