Lịch học và tài liệu hướng dẫn sử dụng Smartcom của học phần FL0400 và FL0500


Sinh viên đã đăng ký thành công vào 2 học phần bổ trợ tiếng anh FL0400 và FL0500 kỳ 20191 xem lịch học và địa điểm học tại trung tâm CLA cùng hướng dẫn sử dụng hệ thống Blended learning Smartcom như sau:

Để được hướng dẫn sử dụng hệ thống Smartcom sinh viên đến nghe hướng dẫn tại:
Thời gian: sáng thứ 7 ngày 7/9. Dự kiến kíp 1: 8h30-9h30; kíp 2: 9h40-10h40
Địa điểm: phòng 201, 301 nhà D3 
 
Chia sẻ bài viết lên facebook