Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Thị Xuân


08h30 ngày 24 tháng 09 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Thị Xuân, Ngành:  Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch tôi polyme đến tổ chức, tính chất, biến dạng của thép ổ lăn OL 100Cr1,5. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook