Luận án tiến sĩ: Ước lượng các thông số của động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc sử dụng mạng nơron nhân tạo - NCS Phạm Văn Tuấn


Ngày đăng: 09/09/2019
Tên luận án: Ước lượng các thông số của động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc sử dụng mạng nơron nhân tạo
Ngành: Kỹ thuật điện                          Mã số: 9520201
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Tuấn
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Phạm Hùng Phi
     2. TS. Nguyễn Thanh Sơn
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Ước lượng đồng thời điện trở rôto và stato sử dụng mạng nơron nhân tạo với tốc độ học là hàm số trong truyền động động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc không cảm biến tốc độ.
  2. Ước lượng đồng thời điện trở rôto và stato sử dụng mạng nơron nhân tạo với tốc độ học được xây dựng từ lôgic mờ trong truyền động động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc không cảm biến tốc độ.
  3. Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng phương pháp ước lượng đồng thời điện trở rôto và stato sử dụng mạng nơron nhân tạo với tốc độ học là hàm số trong truyền động động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc không cảm biến tốc độ trên nền vi điều khiển DS 1104.
  4. Sử dụng các thuật toán ước lượng điện trở rôto và stato được đề xuất sẽ nâng cao chất lượng làm việc của hệ truyền động động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc không cảm biến tốc độ.
 
Phạm Văn Tuấn.rar Chia sẻ bài viết lên facebook