Thông báo sinh viên K64 kê khai số thẻ Bảo hiểm y tế


Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên phải tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế.
Để có thể in được thẻ BHYT, mỗi sinh viên K64 bắt buộc phải cung cấp đầy đủ số thẻ Bảo hiểm Y tế được cấp gần nhất (VD: HS4252521014098, TA4010128136730…).
Nhà trường yêu cầu các em sinh viên K64 chưa kê khai online đầy đủ các thông tin nêu trên khẩn trương kê khai bổ sung theo đường link dưới đây:
 
 
Nếu Sinh viên không nhớ số thẻ BHYT đã được cấp trước đây, sinh viên truy cập vào đường link dưới đây để lấy lại mã số Bảo hiểm xã hội (Mã BHXH). Sinh viên cũng có thể kê khai Mã số BHXH thay thế cho Số thẻ BHYT.
 
Thời gian kê khai: trước 24h00, ngày 11/09/2019.
Lưu ý: sinh viên nào không kê khai đầy đủ các thông tin theo quy định sẽ không có thẻ Bảo hiểm y tế.  
Chia sẻ bài viết lên facebook