Luận án tiến sĩ: Mô hình hóa quá trình phay bề mặt 3D bằng dao phay đầu cầu - NCS Đậu Chí Dũng


Ngày đăng: 10/09/2019
Tên luận án: Mô hình hóa quá trình phay bề mặt 3D bằng dao phay đầu cầu
Ngành: Kỹ thuật cơ khí Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: Đậu Chí Dũng
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Trương Hoành Sơn
     2. PGS. TS. Trần Xuân Việt
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Xây dựng công thức tổng quát để tính toán tiết diện cắt khi phay mặt trụ lồi và lõm bằng dao phay đầu cầu.
  2. Xây dựng công thức tổng quát để tính toán lực cắt khi phay các loại vật liệu khác nhau bằng dao phay đầu cầu.
  3. Tính toán biến đổi vị trí gia công của dụng cụ để xác định sai số hình học của bề mặt khi gia công.
  4. Xác định các mô hình toán học biểu thị mối quan hệ giữa chế độ cắt và các thông số như lực cắt, độ nhám và sai số hình học của bề mặt gia công.
 
Đậu Chí Dũng.rar Chia sẻ bài viết lên facebook