Luận án tiến sĩ: Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC - NCS Nguyễn Hồng Lĩnh


Ngày đăng:10/09/2019
Tên luận án: Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC.
Ngành: Kỹ thuật cơ khí                                                            Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Lĩnh
Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Trần Văn Địch
  2. PGS. TS. Tăng Huy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Trên cơ sở khảo cứu tài liệu và nghiên cứu lý thuyết, luận án đã đưa ra được một giải pháp tổng thể về thiết kế và gia công bánh răng côn răng thẳng có gờ chặn trên máy CNC 3 trục.
2. Bằng mô phỏng số, luận án đã xây dựng được bộ công cụ xác định được sự thay đổi điểm tiếp xúc trong lý thuyết của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng. Qua đó có thể đánh giá được sự dịch chuyển của vết tiếp xúc khi có sai số về truyền động trong bộ truyền bánh răng côn răng thẳng.
 3. Luận án đã đưa ra được quy trình đánh giá chất lượng bánh răng côn răng thẳng có gờ chặn trên máy ZE800 thông qua các thông số hình học vi mô.
4. Trên cơ sở lý thuyết về đồ họa, luận án đã xây dựng được phương trình xác định sai số thiết kế về hình dạng profile khi thiết kế bánh răng côn răng thẳng, qua đó xây dựng được phương pháp đảm bảo độ chính xác sai lệch profile khi thiết kế bánh răng côn răng thẳng bằng đồ họa.
5. Luận án đã xây dựng được bộ phần mềm tự động tính toán và thiết kế mô hình CAD 2D và 3D cho bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có gờ chặn.
6. Trên cơ sở nghiên cứu và xử lý số liệu thực nghiệm, luận án đã xây dựng được các phương trình quan hệ giữa các thông số công nghệ (F, S, Dz) với độ nhám bề mặt (Ra), sai lệch hình dạng (ffa), kích thước vết tiếp xúc (bc, hc) khi gia công tinh bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có gờ chặn Z16-11 m8 khi gia công tinh trên máy phay CNC 3 trục
7. Trên cơ sở mô hình đã tối ưu về các thông số công nghệ, luận án đã xây dựng được giải pháp công nghệ để đảm bảo chất lượng gia công bánh răng côn răng thẳng có gờ chặn khi gia công tinh trên máy phay CNC 3 trục.  
 
Nguyễn Hồng Lĩnh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook