Thông báo sinh viên K64 nhận thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng và


THÔNG BÁO

SINH VIÊN K64 NHẬN THẺ SINH VIÊN, THẺ NGÂN HÀNG ATM VÀ THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1)

 

Nơi nhận thẻ ngân hàng tại các Viện quản lý sinh viên

Thời gian : trước ngày 16/9/2019

Học phí tạm tính học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 được thu đợt 1 qua tài khoản từ ngày 17/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019.

Các em sinh viên tra cứu số tài khoản ngân hàng và học phí (tạm tính) tại http://ctt-sis.hust.edu.vn/Account/Login.aspx (đăng nhập vào tài khoản mục THƯ BÁO)

Chia sẻ bài viết lên facebook