Chương trình học bổng tài trợ của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành năm học 2019-2020


1. Diện được đăng ký xét học bổng:
- Sinh viên khóa 64 có điểm xét tuyển đầu vào từ 22 điểm trở lên.
- Ưu tiên sinh viên ngành Kinh tế Quản lý hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Không xét Hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học học bổng tài trợ khác trong năm học 2019-2020.
2. Tổng giá trị học bổng: 300 triệu đồng. Trị giá mỗi xuất học bổng tương đương với học phí một năm học của sinh viên được nhận học bổng.
3. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:
- Bước 1:  Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY trước ngày 14/10/2019.
- Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt sơ bộ, những sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ nộp Hồ sơ bản cứng tại Phòng 104 - C1 (Bàn 6).
4. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4):
tại đây
- Bản sao các Giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong 3 năm THPT (nếu có).
- Giấy xác nhận Hộ nghèo, cận nghèo, Đơn trình bầy hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (nếu có).
Chia sẻ bài viết lên facebook