Chương trình học bổng Sumitomo năm học 2019-2020


  1. Diện được đăng ký xét học bổng:
- Sinh viên các ngành Kỹ sư K60-61-62-63 và hệ Cử nhân K61-62-63.
- Không xét hồ sơ của sinh viên liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.
- Không xét hồ sơ của sinh viên đã từng nhận học bổng Sumitomo những năm học trước, sinh viên đang trong quá trình xét duyệt các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2019-2020.
  1. Loại học bổng:
    1. Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt:
  • Số lượng: 05 suất, trị giá 10.000.000 đồng/suất.
  • Điều kiện: Kết quả học tập CPA từ 3.2 trở lên.
    1. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:
  • Số lượng: 15 suất, trị giá 10.000.000 đồng/suất.
  1. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:
- Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY trước ngày 05/10/2019.
- Sau khi có kết quả xét duyệt Nhà trường sẽ có thông báo trên Cổng thông tin đào tạo để những sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng 104 - C1 (Bàn 6).
Lưu ý: Sinh viên phải kê khai online đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước lời khai của mình.
        4. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp học bổng theo mẫu Tại đây (có dán ảnh 3 x 4).
- Giấy xác nhận Hộ nghèo, cận nghèo, Đơn trình bầy hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (nếu có).

Chia sẻ bài viết lên facebook