Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1


THÔNG BÁO
Về học phí kỳ I năm học 2019-2020 (20191) đợt 1
(Trừ hệ đào tạo Quốc tế SIE)
 
Phòng Đào tạo thực hiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:
 • Đợt 1: tính toán sơ bộ học phí cần đóng;
 • Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang xét.
 1. Tra cứu số tiền học phí:
Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20191 (đợt 1) từ ngày 18/09/2019 bằng cách:
Đăng nhập tài khoản SIS à vào mục Tra cứu  --> Tra cứu học phí sinh viên
(hoặc đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo để tra cứu).
 1. Thời gian thu học phí:

Học phí đợt 1 sẽ thu từ 8h00 ngày 23/09/2019 đến 16h00 ngày 27/09/2019

 1. Cách thức thu học phí:
 • Cách thức thu: thu qua tài khoản ATM của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank.
 • Nhà trường không thu tiền học phí bằng bất cứ hình thức nào khác.
 • Hướng dẫn:
 • Sinh viên cần duy trì số tiền bằng hoặc lớn hơn {khoản học phí cần đóng + tiền duy trì tài khoản} trong tài khoản ATM cá nhân tại ngân hàng Vietinbank.
  • Để việc thu học phí được thành công thì trong tài khoản sinh viên phải có số tiền dư tối thiểu 70.000đ sau khi thu học phí đợt 1 để đảm bảo duy trì tài khoản. Số tiền duy trì tài khoản này là theo qui định của ngân hàng.
  • Các thắc mắc về số tiền duy trì tài khoản: liên hệ số điện thoại 0243.971.8270 (gặp anh Hưng, ngân hàng Vietinbank).
 • Nhà trường sẽ thu học phí tự động từ tài khoản ATM này của sinh viên theo các khung thời gian qui định.
 • Lưu ý: sinh viên, phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank trên toàn quốc sẽ được miễn phí nộp tiền.
 1. Cách gửi các thắc mắc:

Sinh viên có thắc mắc về học phí thực hiện như sau:

 • Thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế:

+Liên hệ với Phòng CTSV (C1-104). ĐT: 0243.869.3108

+E-mail: ctsv@hust.edu.vn

 • Thắc mắc số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước… :

+Liên hệ với chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo) qua email: hung.tranle@hust.edu.vn

 • Thắc mắc cách thu, quá trình thu học phí, tài khoản ngân hàng:

+Liên hệ với chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Phòng Đào tạo) qua email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn

+Quá trình thu học phí sẽ theo các đợt trong khoảng gian qui định ở mục 2 về thời gian thu học phí.

 • Hướng dẫn gửi email thắc mắc về học phí:

+Sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi.

+Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20191  Đợt 1 – Mã số SV”

+Thời hạn nhận thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước: hạn cuối đến 17:00 ngày 20/09/2019.

+Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

 1. Các chú ý:  

1.Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây:

+Các sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20182.

+Các sinh viên đã quá thời gian học tập cho phép tại trường (tính đến hết kỳ 20191: K57 trở về trước, K58 (Cử nhân CN, SPKT, Ngoại ngữ, Kinh tế).

2.Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 13/09/2019 và học phần ĐATN (do đang trong quá trình xét).

 1. Sinh viên diện chính sách theo quy định vẫn phải nộp học phí đầy đủ. Các khoản miễn giảm sẽ được chi trả sau theo đợt (liên hệ Phòng Công tác sinh viên nếu có các thắc mắc về miễn giảm).       

             PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Chia sẻ bài viết lên facebook