[Lần 2] Về việc Nộp bản Photo thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) Để miễn làm thẻ BHYT theo diện học sinh, sinh viên tại trường năm 2020


Nhà trường thông báo Lần 2 (Lần 1 đã thông báo Tại đây) các em sinh viên  đã có thẻ BHYT theo nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội… hoặc những sinh viên đã tham gia BHYT tại Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bản Photo thẻ BHYT để được miễn làm thẻ BHYT năm 2020 theo diện Học sinh Sinh viên tại Trường. Những sinh viên đã mua thẻ BHYT tự nguyện theo hộ Gia đình ở địa phương nếu đăng ký miễn tham gia BHYT tại trường sẽ không có quyền lợi được khám chữa bệnh thanh toán BHYT tại Trung tâm YTBK.

Kế hoạch nộp bản photo như sau:
  1. Thời gian: từ ngày 18/09/2019 đến 10/10/2019.
  2. Địa điểm: Phòng 104 – C1 (bàn 6).
Chia sẻ bài viết lên facebook