Danh sách sinh viên nhận học bổng Toyota năm học 2019-2020


TT SHSV Họ và tên Lớp Viện 
1 20162437 Nguyễn Phương Linh Kỹ thuật Cơ điện tử 02 Cơ khí
2 20150359 Nguyễn Minh Chiến Kỹ thuật Cơ Điện Tử 04 Cơ khí
3 20153594 Nguyễn Đức Thịnh Kỹ thuật Cơ điện tử 4 Cơ khí
4 20151715 Trần Văn Huy Kỹ thuật Cơ điện tử 04 Cơ khí
5 20154086 Lê Bá Tuấn Kỹ thuật Cơ điện tử 01 Cơ khí
6 20152289 Trần Quang Long KSTN-Cơ điện tử Cơ khí
7 20160962 Trần Minh Duy Đạt Kỹ thuật Hàng không  Cơ khí Động lực
8 20152202 Nguyễn Quang Linh Cơ khí động lực 02 Cơ khí Động lực
9 20151559 Phạm Văn Hoàng Môi trường 2 KH&CN Môi trường

Chia sẻ bài viết lên facebook