Danh sách sinh viên nhận được học bổng Lotte học kỳ I năm học 2019-2020


STT Họ tên Mã sinh viên Tên lớp Viện Khóa 
1 Nguyễn Hoàng Linh 20162429 Kỹ thuật cơ điện tử 02-K61 KCK K61
2 Vũ Quang Chính 20150388 Kỹ thuật cơ điện tử 02-K60 KCK K60
3 Trần Văn Dũng 20165891 CN- Cơ điện tử 1 K61 KCK K61
4 Phạm Văn Nhân 20163024 Kỹ thuật cơ điện tử 02-K61 KCK K61
5 Nguyễn Quang Thắng 20153524 KSTN-Công nghệ thông tin-K60 KCNTT K60
6 Phạm Cẩm Linh 20162473 CNTT1.02-K61 KCNTT K61
7 Nguyễn Duy Đạt 20150840 Điều khiển & TĐH 6 K60 KD K60
8 Nguyễn Trọng Tuấn 20154114 Điều khiển & TĐH 4 K60 KD K60
9 Nguyễn Xuân Nhật 20152767 Điều khiển & TĐH 5 K60 KD K60
10 Cao Minh Thành 20153367 Điều khiển & TĐH 2 K60 KD K60
11 Hoàng Minh Đức 20161071 Điều khiển & TĐH 1 K61 KD K61
12 Trịnh Văn Quyền 20163441 Điều khiển & TĐH 3 K61 KD K61

Chia sẻ bài viết lên facebook