Chương trình “Kiến tập số 1” năm học 2019-2020


Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 về việc tổ chức các chương trình hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho sinh viên theo chức năng nhiệm vụ được BGH giao, Phòng CTSV phối hợp với Công ty Honda Việt Nam xây dựng và triển khai chương trình kiến tập thực tế tại nhà máy Honda Việt Nam, cụ thể như sau:
  • Chương trình: “Kiến tập số 1” tại nhà máy Honda Việt Nam - Vĩnh Phúc
  • Đối tượng: Dành cho 210 bạn sinh viên năm thứ 3 (chia 3 buổi, ưu tiên sinh viên Viện Điện, Viện Cơ khí, Viện Cơ khí động lực)
  • Thời gian: từ 6h20 ngày 26/9/2019 (và 2 buổi tháng 10/2019)
  • Địa điểm đón và trả sinh viên: Sân thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH BKHN
  • Lịch trình:
6:30 ÷ 7:30 Di chuyển đến Vĩnh Phúc, giới thiệu kỹ năng giao tiếp
7:40 ÷ 10:55 Học tập tại nhà máy, trao đổi thông tin, hỏi đáp
10:55 ÷ 11:55 Lên xe và di chuyển về trường ĐH BKHN
  • Mọi chi phí chuyến đi do công ty Honda tài trợ.
Chia sẻ bài viết lên facebook