Luận án tiến sĩ: Điều khiển tối ưu hệ thống điện lai diesel-sức gió-mặt trời cho hải đảo Việt Nam - NCS Diệp Thanh Thắng


Ngày đăng: 01/10/2019
Tên luận án                   : Điều khiển tối ưu hệ thống điện lai diesel-sức gió-mặt trời cho hải đảo
                                        Việt Nam
Ngành                           : Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa    Mã số: 9520216
Nghiên cứu sinh            : Diệp Thanh Thắng
Hướng dẫn khoa học:
                                    1. GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang
   2. TS. Nguyễn Đức Huy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Một cách tiếp cận mới về bài toán tối ưu hóa công suất phát với việc đề xuất chiến lược phát công suất tối ưu sử dụng phương pháp quy hoạch động cho trường hợp máy phát diesel không xảy ra sự cố và máy phát diesel xảy ra sự cố hỏng hóc. Cụ thể mô hình sử dụng hàm phạt cho phép áp dụng phương pháp quy hoạch động để tìm lời giải ưu. Mô phỏng với các thông số giả định.
  2. Áp dụng mô hình đề xuất để mô phỏng với thông số thực tiễn của hệ thống MG trên đảo Phú Quý.
  3. Đề xuất sử dụng lời giải số (phương pháp Kushner) cho hai mô hình xác định và bất định.
  4. Đề xuất thuật toán cài đặt và lập biểu đồ vận hành SCADA
 
 Diệp Thanh Thắng.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook