Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183


Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin cá nhân của sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 ( đến thời điểm hết ngày 27.09.2019).

Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây

 Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu có sai lệch so với giấy khai sinh và thiếu thông tin về nơi sinh thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 (bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu, giấy khai sinh (phô tô).
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 10/10/2019
                            
Mẫu chỉnh sửa thông tin cấp bằng tại đây

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Phòng Đào tạo


Chia sẻ bài viết lên facebook