Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu lựa chọn dụng cụ và đường dụng cụ trong tạo hình bề mặt tự do trên máy phay CNC 3 trục - NCS Hoàng Văn Quý


Ngày đăng: 04/10/2019
Tên luận án: Nghiên cứu lựa chọn dụng cụ và đường dụng cụ trong tạo hình bề mặt tự do trên máy phay CNC 3 trục
Ngành: Kỹ thuật cơ khí            Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Quý
Người hướng dẫn khoa học:
                                              PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Luận án đã phân tích, làm rõ về cấu trúc của mặt tự do, các thông số trong quá trình gia công mặt tự do, từ đó đề xuất phương pháp lựa chọn dụng cụ và chiến lược dẫn dụng cụ hợp lý đối với từng kiểu vùng bề mặt cục bộ.
  2. Xây dựng được một phương pháp lựa chọn đường kính dụng cụ dựa trên cơ sở phân vùng bề mặt tự do trơn thành các vùng cục bộ.
  3. Dựa trên phần mềm Matlab, luận án đã phát triển được một phần mềm sử dụng để thiết kế mặt tự do, phân vùng mặt tự do, xác định đường kính dụng cụ phù hợp với từng phân vùng bề mặt cục bộ. Thông qua các bề mặt tự do thiết kế này có thể sử dụng thiết kế các bề mặt chi tiết máy sử dụng trong cơ khí.
  4. Đã xây dựng được một mô hình thực nghiệm gia công mẫu có chứa mặt tự do trơn gồm ba vùng là lồi, phẳng và lõm. Kết quả ghi nhận được trong quá trình gia công thực nghiệm làm rõ thêm ưu điểm của phương pháp đề xuất.
  5. Thiết lập một thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của đường chạy dao khi gia công bề mặt tự do trên máy phay CNC 3 trục. Kết quả của thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng của đường chạy dao đến độ chính xác gia công là khá lớn. Điều này khẳng định rằng trong quá trình gia công bề mặt tự do, việc chọn chiến lược đường chạy dao là rất quan trọng.
  6. Đề xuất được một phương pháp sinh đường dụng cụ trong tạo hình bề mặt tự do cấu trúc lõm. Phương pháp đề xuất dựa trên độ cong bề mặt tại vùng gia công và chiều cao nhấp nhô tới hạn [Sc] để lựa chọn bước tiến ngang (St) thích hợp đảm bảo chất lượng tạo hình (Sc) và giảm thời gian gia công tạo hình.
 Hoàng Văn Quý.rar    Chia sẻ bài viết lên facebook