Danh sách Sinh viên nhận học bổng Năng lượng tương lai năm học 2019-2020


TT SHSV Họ và tên Lớp Khóa Viện 
1 20162149  Nguyễn Phúc Khánh  Điều khiển tự động 02 61  Điện
2 20167260  Nguyễn Thị Thùy Linh   Điện tử máy tính 03 61  Điện tử viễn thông
3 20162770  Mạc Văn Mùi  Điều khiển - Tự động hóa 04 61  Điện
4 20153230  Phan Hồng Sơn  Kĩ thuật Điều khiển và Tự Đống Hóa 01 60  Điện
5 20164567  Trịnh Thanh Tùng  KT Điện tử truyền thông 04 61  Điện tử viễn thông
6 20154243  Lê Thanh Tùng  Kĩ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa 06 60  Điện
7 20161404  Mẫn Thị Như Hậu  Điều khiển tự động 03 61  Điện
8 20163849  Nguyễn Quang Thắng  Điều khiển và Tự động hóa 01 61  Điện
9 20154165  Tạ Mạnh Tuyên  Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 03 60  Điện
10 20164807  Nguyễn Đắc Nam  KSTN Điện tử truyền thông 61  Điện tử viễn thông
11 20173993  Phan Vũ Trung Kiên  Điều khiển và tự động hóa 09 62  Điện
12 20181728  Hà Minh Sơn  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa 03 63  Điện
13 20152188  Mai Trương Ngọc Linh  Điều khiển & Tự động hóa 06 60  Điện
14 20164045  Bùi Đức Tiến   Tự Động Hóa 04 61  Điện 
15 20174207  Nguyễn Thị Thanh  Tự Động Hóa 09 62  Điện

Chia sẻ bài viết lên facebook