Danh sách Sinh viên nhận học bổng Posco năm học 2019-2020


TT SHSV Họ và tên Lớp Viện 
1 20160896 Lê Văn Đại Vật liệu kim loại 2 K61 KH và KT Vật liệu
2 20185619 Nguyễn Thuỷ Hương CTTT Vật liệu 01-K63 KH và KT Vật liệu
3 20163687 Trần Quang Thái Vật liệu kim loại 2 K61 KH và KT Vật liệu
4 20172244 Đặng Thị Hoan KTVL.03-K62 KH và KT Vật liệu
5 20151736 Nguyễn Khánh Huyền CTTT-Khoa học vật liệu-K60 KH và KT Vật liệu
6 20176782 Đào Đăng Huy TT.CNTT Việt Nhật A -K62 Công nghệ thông tin và TT
7 20153024 Nguyễn Đăng Anh Quân Điều khiển & TĐH 4 K60 Điện
8 20177048 Bùi Văn Tiến KTN.04-K62 KH và CN Nhiệt lạnh
9 20180328 Vương Hồng Hạnh Kỹ thuật sinh học 02-K63 CN Sinh học và CN  Thực phẩm
10 20153137 Phạm Như Quỳnh Toán-Tin 01-K60 Toán ứng dụng và Tin học

Chia sẻ bài viết lên facebook