Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20191


PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI KỲ 20191

Sinh viên chú ý cập nhật thông tin lịch thi của kỳ 20191 trên thông báo này thường xuyên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi tin đại cương IT1130 và EM 2300 sẽ thi trên phòng máy, lịch thi chi tiết từng sinh viên, tìm theo mã sinh viên. Chia sẻ bài viết lên facebook