Kết quả xét cấp học bổng tài năng và hỗ trợ học tập năm học 2019-2020


Nhà trường xin thông báo đã có kết quả xét cấp HỌC BỔNG TÀI NĂNG và HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP năm học 2019-2020. Phòng Công tác Sinh viên đã gửi thông báo kết quả xét cấp học bổng đến tất cả các bạn sinh viên đã đăng ký xét học bổng HTHT và và những bạn được sinh viên được cấp học bổng Tài năng qua địa chỉ email do Trường cấp cho sinh viên. Sinh viên kiểm tra email để biết kết quả.
Chia sẻ bài viết lên facebook