Danh sách sinh viên nhận học bổng Vallet năm học 2019-2020


Căn cứ vào thông báo của Quỹ học bổng Vallet về kết quả xét duyệt học bổng, nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng năm học 2019-2020 như sau: 


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM HỌC 2019-2020
       
STT Mã sinh viên Họ tên Lớp
1 20150726 Vũ Văn Dũng KSTN-Điều khiển tự động-K60
2 20152283 Nguyễn Văn Long Điều khiển & TĐH 3 K60
3 20160164 Nguyễn Thị Lan Anh KT sinh học 2 K61
4 20150859 Nguyễn Tiến Đạt Cơ khí động lực 3 K60
5 20150448 Phan Văn Công Vật liệu 2 K60
6 20166264 Nguyễn Văn Hướng KSTN-Vật lý kỹ thuật-K61
7 20152086 Mai Thanh Kiều Tàu thủy K60
8 20153780 Nguyễn Văn Tiến Kỹ thuật hóa học 2 K60
9 20151541 Nguyễn Tiến Hoàng Điều khiển & TĐH 1 K60
10 20150265 Nguyễn Việt Bắc KSTN-Cơ điện tử-K60
11 20160280 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thực phẩm 1 K61
12 20163074 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vật lý kỹ thuật 02-K61
13 20164600 Lê tùng ưng Vật lý kỹ thuật 02-K61
14 20152361 Phan Khánh Ly Kỹ thuật cơ khí 1 K60
15 20151063 Thân Việt Đức KSTN-Điện tử truyền thông-K60

Chia sẻ bài viết lên facebook