Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Hà


09h00 ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Hà, Ngành: Vật lý kỹ thuật. Mã số: 9520401. Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook