Luận án tiến sĩ: Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây -NCS Nguyễn Thị Hạnh


Ngày đăng: 08/11/2019
Tên luận án: Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây
Ngành: Khoa học máy tính       Mã số: 9480101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình
     2. PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Luận án mô hình hóa và đề xuất được một số thuật toán metaheuristic giải:
    • Bài toán cực đại diện tích bao phủ với các cảm biến không đồng nhất trong trường hợp có và không có chướng ngại vật trong mạng cảm biến không dây.
    • Bài toán bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối và chịu lỗi trong mạng cảm biến không dây.
    • Bài toán bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối trong mạng cảm biến không dây có sử dụng các điểm thu phát di động.
  2. Dựa trên từng bài toán, luận án đã xây dựng các kịch bản mạng theo các tiêu chí xây dựng mạng khác nhau để đánh giá hiệu quả của giải thuật đề xuất. Bằng những phân tích và đánh giá về mặt lý thuyết và thực nghiệm, kết quả thực nghiệm đã cho thấy các giải thuật đề xuất cho kết quả tốt hơn và ổn định hơn khi so sánh với các giải thuật đã được đề xuất trước đó.
 
Nguyễn Thị Hạnh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook