Hướng dẫn sinh viên vay tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội


Căn cứ Quyết định số 157/2007QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/1/2016 về việc điều chỉnh mức vay  tín dụng đối với HSSV;
Căn cứ quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 
số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên;
Nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đúng đối tượng được thụ hưởng; để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ học tập, nhà trường hướng dẫn thủ tục, quy trình và mẫu xác nhận như sau:
  1. Đối tượng được vay vốn:
HSSV đang theo học tại trường, không bị xử phạt hành chính về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu và thuộc một trong các đối tượng sau:
– HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cả cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
– HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
+ Hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Thủ tướng chính phủ.
– HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học.
  1. Phương thức cho vay.
– Sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ.
– HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.
  1. Mức vốn cho vay.
Mức vay tối đa đối với một sinh viên là 2.500.000 đ/ tháng theo quyết định số  751/QĐ – TTg ngày 30/5/2017.
Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức vay cụ thể đối với từng HSSV.
  1. Lãi suất cho vay.
Lãi suất cho vay đối với HSSV là 0,5 %/ tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
  1. Thời hạn cho vay:
Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ:
–  Thời hạn phát tiền vay được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khóa học. Trong thời hạn này, sinh viên chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay.
– Thời hạn trả nợ được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Nhà nước có chính sách giảm lãi suất đối với người vay trả nợ trước hạn.
  1. Tổ chức giải ngân.
NHCSXH là đơn vị thực hiện cho sinh viên vay vốn. NHCSXH giải ngân mỗi năm 2 lần vào các kỳ học. Số tiền giải ngân từng lần căn cứ vào mức vay và số tháng từng kỳ học (5 tháng/1 kỳ)
  1. Quy trình thực hiện.
Sinh viên tải mẫu: tại đây
Chi tiết xem tại sổ tay công tác sinh viên: tại đây
Chia sẻ bài viết lên facebook