Phương thức thu học phí kỳ 20191


THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG THỨC THU HỌC PHÍ
Trong giai đoạn vừa qua Nhà trường đã tiến hành mở rộng phương thức thu học phí với mục đích tạo sự linh động và tăng tính tự chủ cho sinh viên và gia đình. Trong quá trình triển khai đã cho thấy mức phí giao dịch khi thanh toán liên ngân hàng chưa phù hợp, do vậy Nhà trường đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để điều chỉnh giảm mức phí này.
Nhà trường thông báo việc thu học phí sẽ vẫn tiếp tục duy trì theo phương thức của các kỳ trước, lịch thu học phí theo đúng kế hoạch trong Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019-2020.
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35443
Ngày 21 tháng 11 năm 2019
Phòng Đào tạo


Chia sẻ bài viết lên facebook