Lịch tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 20192


Phòng đào tạo tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 2 năm học 2019-2020 (20192) như sau:

 Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng  K60,61,62,63,64):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 
Vào học tiếp từ kỳ 20192: từ 02/12/2019 đến 31/12/2019.

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh , online trên trang http://dk-sis.hust.edu.vn  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

 + Quyết định đình chỉ, ngừng học tạm thời (nhận tại phòng C1-103,104).

 + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục "Biểu mẫu" trên trang :http://ctt-daotao.hust.edu.vn (tại đây)

 + Xác nhận của Công an nơi thường trú, tạm trú về việc không vi phạm pháp luật.

 + Xác nhận của Y tế Trường đủ sức khỏe học tiếp ( nếu nghỉ vì lý do sức khỏe).

 + Xác nhận của bố mẹ và Phường xã (nếu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn).
Nơi nhận đơn: bàn 6 phòng Đào tạo đại học (C1-202A)

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ 2 năm học 2019-2020

 

 Ngày  25 tháng  11  năm 2019

                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook