Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Hữu Sơn


08h30 ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Hữu Sơn, Ngành: Kỹ thuật vật liệu. Mã số: 9520309. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quá trình tạo thành sợi các bon hoạt tính từ sợi Viscose thương mại. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook