Danh sách sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2019-2020


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG BIDV NĂM HỌC 2019-2020
 
TT MSSV Họ và tên Lớp Viện
1 20192435 Đỗ Thị Mỹ Duyên QTKD KTQL
2 20194856 Hoàng Văn Tiến ICT-01 CNTT&TT
3 20192826 Nguyễn Văn Hân ET1-05 ĐTVT
4 20192993 Nguyễn Văn Lưu 09-ET1 ĐTVT
5 20192898 Nguyễn Đình Hương ET1-05 ĐTVT
6 20192844 Nguyễn Đinh Minh Hiếu ET1-03 ĐTVT
7 20191231 Nguyễn Mai Hương Hóa học 01 KTHH
8 20194968 Ngô Thị Thùy Dung Cơ điện tử - 06 Cơ khí
9 20196509 Lê Viết Trường CLC- Tin Học CN VLKT
10 20196482 Nguyễn Ngọc Vũ VLKT 02 VLKT
11 20193568 Phạm Thị Hồng Ngát TA1-06 Ngoại ngữ
12 20196001 Lê Thu Trang MI2 Toán ƯD&TH
13 20197147 Trịnh Thị Thu Trang Dệt may 04 Dệt may, DG&TT
14 20198417 Đặng Kỳ Nam ME-LUH Chương trình ĐTQT

Chia sẻ bài viết lên facebook