Danh sách Sinh viên nhận học bổng Nhật Minh năm học 2019-2020


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NHẬT MINH NĂM HỌC 2019-2020

STT MSSV Họ và tên Lớp Viện
1 20152004 Trần Quang Khải ĐK TĐH 01 - K60 Điện
2 20174033 Nguyễn Đức Long ĐK TĐH 08 - K62 Điện
3 20153602 Phạm Đức Thịnh Cơ khí động lực 3-K60 Cơ khí động lực
4 20163633 Bùi Thị Thanh ĐK TĐH 01 - K61 Điện
5 20181787 Phạm Thị Trang ĐK TĐH 05 -K63 Điện

Chia sẻ bài viết lên facebook