Lịch tiếp nhận đơn học chuyển tiếp từ cử nhân công nghệ lên kỹ sư


THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC CHUYỂN TIẾP
TỪ CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ LÊN KỸ SƯ
 
Phòng Đào tạo thông báo tiếp nhận đơn xin học chuyển tiếp lên chương trình đào tạo kỹ sư (bắt đầu học từ kỳ 2019.2) như sau:
  1. Thời gian nộp đơn: từ ngày 02/12/2019 tới ngày 31/12/2019;
  2. Phạm vi áp dụng: với người học đã tốt nghiệp hoặc đã xét tốt nghiệp thành công hệ Cử nhân công nghệ;
  3. Nơi nộp đơn: bàn số 6 phòng 202A-C1 (chuyên viên Nguyễn Kim Huệ);
  4. Giấy tờ cần chuẩn bị:
  • Đơn đăng ký học chuyển tiếp lên chương trình đào tạo kỹ sư theo mẫu:
  • Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư/thẻ căn cước để kiểm tra khi nộp đơn.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
Chia sẻ bài viết lên facebook