Danh sách sinh viên nhận giải thưởng Honda Y-E-S Award 2019STT Mã SV Họ tên Lớp Viện
1 20142261 Nguyễn Ngọc Khang Kỹ thuật Hóa học 3 K59 Kỹ thuật hóa học
2 20151923 Hoàng Lê Diệu Hường Điện tử 02 K60 Điện tử viễn thông
3 20152811 Vũ Thị Oanh Vật lý Kỹ thuật 3 K60 Vật lý kỹ thuật
4 20144756 Trần Bảo Trung KSTN - Toán tin K59 Toán tin ứng dụng
5 20150726 Vũ Văn Dũng KSTN-Điều khiển tự động-K60 Điện
6 20150520 Nguyễn Văn Cường Điện tử 05 K60 Điện tử viễn thông
7 20151620 Nguyễn Tiến Hồng Điện tử 01 K60 Điện tử viễn thông

Chia sẻ bài viết lên facebook