Luận án tiến sĩ: Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực - NCS Vũ Đức Phúc


Ngày đăng: 02/12/2019
Tên luận án: Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực
Ngành: Cơ học      Mã số: 9440109
Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Phúc
Người hướng dẫn khoa học:
                                                 1. GS.TS Nguyễn Văn Khang
     2. PGS.TS Nguyễn Phong Điền
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.      Thiết lập hệ phương trình vi phân dao động tổng quát và hàm đáp ứng tần số cho hệ một bậc tự do và dầm Euler – Bernoulli có cản lắp nhiều bộ giảm chấn động lực. Đồng thời đưa ra công thức xác định dao động cưỡng bức bình ổn của hệ.
2.      Cung cấp các biểu thức giải tích tường minh để xác định tỷ lệ tần số và tỷ số cản tối ưu (; ) của hệ nhiều bộ giảm chấn đơn tần số lắp trên hệ một bậc tự do có cản.
3.      Đề xuất một thuật toán tin cậy và hội tụ nhanh dựa trên phương pháp Taguchi để tính toán các tham số tối ưu của hệ nhiều bộ giảm chấn đa tần số lắp trên hệ chính có cản.
4.      Đưa ra một phương pháp xác định khối lượng của các bộ giảm chấn động lực dựa vào dạng dao động riêng của dầm
5.      Phát hiện vị trí lắp các bộ giảm chấn động lực để đạt hiệu quả điều khiển dao động cao nhất cho dầm có cản, đó là vị trí có biên độ dao động riêng lớn nhất.
6.      Thực hiện một số nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng lý thuyết và thấy rằng kết quả thực nghiệm phù hợp với kết quả lý thuyết
          
Vũ Đức Phúc.rar Chia sẻ bài viết lên facebook