Lịch học học phần tiến sĩ năm học 2019-2020


Phòng Đào tạo thông báo lịch học các học phần tiến sĩ năm học 2019-2020, nghiên cứu sinh xem chi tiết lịch học trong danh sách Viện chuyên ngành phía dưới:

 

TT

Viện Chuyên ngành

Chi tiết

Viện Cơ khí động lực

 

2

Viện Điện tử viễn thông

 

 3

Viện ITIMS

Chi tiết

4

Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Chi tiết

5

Viện KH– CN Nhiệt Lạnh

 

6

Viện Sư phạm kỹ thuật

 

7

Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Chi tiết

8

Viện Vật lý kỹ thuật

 

9

Viện Khoa học và công nghệ môi trường

Chi tiết

10

Viện Kinh tế và quản lý

Chi tiết

11

Viện Dệt may Da giầy và thời trang

Chi tiết

12

Viện Sinh học và công nghệ thực phẩm

 

13

Viện Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

14

Viện Điện

Chi tiết

14

Viện Cơ khí

 


Chia sẻ bài viết lên facebook